Limousine Experience

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. ท่านสมาชิกสามารถทำการจองบริการรถลิมูซีนได้ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงล่วงหน้า ผ่านช่องทางการติดต่อ และหากประสงค์จะยกเลิกบริการ ต้องทำการแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อของ Experience Club อย่างน้อย 2 ชั่วโมงล่วงหน้า หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่าเวลาดังกล่าว คะแนนของท่านสมาชิกจะถูกหักเต็มจำนวนสำหรับทริปนั้นๆ  หรือ1000 คะแนน หากเป็นการเช่ารถต่อชั่วโมง
  2. บริการรถลิมูซีน มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละประเภทของรถ ท่านสมาชิกสามารถติดต่อ Guest Experience Specialist สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทางการติดต่อของ Experience Club
  3. Experience Club มีการให้บริการในส่วนของ การเช่ารถลิมูซีนพร้อมคนขับเป็นรายชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม
  4. ในกรณีที่บริการรถลิมูซีน ไม่ว่าง ทาง Guest Experience Specialist จะทำการจัดหารถที่มีความใกล้เคียงหรือรูปแบบเดียวกัน จากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งอาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม