Hotels & Resorts Experience

VACATION POINTS REDEMPTION

The New Concept Hotels & Residences

  • *The Exclusive
  • *Pool Suite

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. Experience Club ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เป็นผู้ให้บริการของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานที่ให้บริการมีผลบังคับใช้เป็นไปตามพื้นที่นั้นๆ และสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ให้บริการนั้นๆ
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Experience Club ได้รับการเตรียมโดยสถานที่ให้บริการแต่ละแห่ง ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากการให้ข้อมูลของโรงแรมพันธมิตรนั้นๆ เช่นการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของโรงแรม ทาง Experience Club จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  3. สมาชิกจำเป็นต้องทำการจองล่วงหน้าสำหรับที่พักโรงแรมและรีสอร์ท ผ่านทางช่องการจองของ Experience Club การจองห้องพักของโรงแรมขึ้นอยู่กับ จำนวนห้องว่าง ณ ช่วงเวลานั้น และรวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นโยบายการยกเลิกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรมและรีสอร์ทแต่ละแห่ง ในกรณีที่ไม่มาเข้าพัก (No Show) โดยไม่ได้มีการยกเลิกการจอง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม (ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละแห่ง)