Club & Lounge Experience

SPECIAL DISCOUNT OFFER

รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 10 % โปรดติดต่อพนักงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

The Diplomat Single Malt Club

The House Lounge

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. Experience Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาหรือโปรโมชั่นนี้ใช้ได้ในเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น สมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องการส่งเสริมการขายเหล่านี้ก่อนหรือหลังช่วงเวลาที่กำหนดไว้
  2. สมาชิกควรจองโต้ะล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงสำหรับการจองห้องอาหาร พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในเรื่องของการแพ้อาหาร การจัดงานในโอกาสพิเศษ หรือคำขอพิเศษอื่นใด กับ Guest Experience Specialist
  3. สมาชิกมีสิทธิ์ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโต้ะ โดยต้องแจ้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาจอง หากแจ้งการยกเลิกน้อยกว่า 3 ชั่วโมง ท่านสมาชิกจะถูกหักคะแนน1000 คะแนน
  4. สำหรับห้องอาหารที่มอบส่วนลดพิเศษ จำกัดเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากส่วนลดดังกล่าว ท่านสมาชิกสามารถชำระเงินโดยตรงกับทางร้านอาหารหรือผู้ให้บริการ
  5. ท่านสมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสำหรับการใช้บริการ คลับ และ เล้าจน์
  6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของท่าน กรุณาสำรองที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผ่าน Guest Experience Specialist ทางอีเมล [email protected] หรือ Line Official: @Experienceclub