โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข

เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2561 โครงการ CSR พร้อมพนักงานบริษัทได้จัด โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ณ วัดต้นปิน และได้ร่วมแจกของว่างจำนวน 70 ชุด แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดต้นปินใกล้กับ พูล สวีท เชียงใหม่

กิจกรรมเพื่อสังคม

Recent Posts

See all