ไหว้พระล้านนา เสริมดวงชะตา

ไหว้สาสักการะ วัดสำคัญที่มีนามอันเป็นมงคลในเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ตารางการเดินทาง

 • เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดอ ริชชี
 • 08:30
  • เดินทางออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อชมและกราบไหว้วัดล้านนา เพื่อเสริมดวงชะตา
  • วัดลอยเคราะห์ – สักการะพระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณเพื่อขอพรในด้านสุขภาพ
  • วัดดับภัย– สักการะหลวงพ่อดับภัย พระพุทธรูปสำคัญลำดับที่ 3 ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อขอพรให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
  • วัดดวงดี– ทำบุญถวายสังฆทาน และรดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ
 • เย็น
  • ตามอัธยาศัย

รายละเอียดที่รวมในโปรแกรมและเงื่อนไข

 1. โปรแกรมทัวร์นี้สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. รวมรถยนต์ลีมูซีน พนักงานขับรถ และ พนักงาน Ambassador ผู้คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 3. โปรดสวมชุดสุภาพ กางเกงขายาว และเสื้อคลุมไหล่ หรือติดต่อยืมโสร่งได้ที่พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 4. สำรองโปรแกรมอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ผ่านทาง Guest Experience Specialist เท่านั้น ที่อีเมล [email protected] หรือ Line Official: @Experienceclub
 5. หากมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง โปรดติดต่อแจ้งพนักงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง, การแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการริบคะแนนทั้งจำนวน
คะแนนที่ใช้แลก 1,600 คะแนน ต่อ 2 ท่าน
สมาชิกเพิ่ม 800 คะแนน ต่อท่าน
เด็ก อายุ 4-12 ปี 250 คะแนน ต่อท่าน