สำรับกับข้าว

ตารางการเดินทาง

 • เช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดอ ริชชี
 • 09.00
  • เดินทางพร้อมเชฟภพธร เพื่อเยี่ยมชมตลาดสดยามเช้า
  • เดินทางกลับมายังห้องอาหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับเรียนการปรุงอาหารแบบชาวเหนือ โดยสมาชิกสามารถ เลือกทำได้ทั้งหมด 2 เมนู จากรายการด้านล่าง
  • ขนมจีนน้ำเงี้ยว
  • ข้าวซอยไก่
  • ตำขนุน
  • แกงแค
  • แกงฮังเล
  • ลาบเมือง
  • น้ำพริกหนุ่ม
  • น้ำพริกอ่อง
 • เที่ยง
  • รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร เดอ ริชชี่
 • บ่าย
  • เพลิดเพลินกับการนวดน้ำมันผ่อนคลาย 90 นาที ที่ The New Concept Relaxing Spa
 • เย็น
  • ตามอัธยาศัย

รายละเอียดที่รวมในโปรแกรมและเงื่อนไข

 1. โปรแกรมนี้สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
 2. กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เท่านั้น
 3. รวมรถยนต์ลีมูซีน พนักงานขับรถ
 4. เรียนการทำอาหารเหนือ 2 รายการจากรายการข้างต้น (เมนูเดียวกัน)
 5. อาหารเที่ยง ที่ห้องอาหาร เดอ ริชชี
 6. นวดน้ำมันผ่อนคลาย 90 นาที ต่อท่าน ต่อการเข้าพัก ที่ The New Concept Relaxing Spa
 7. สำรองโปรแกรม 3 วันล่วงหน้า ผ่านทาง Guest Experience Specialist เท่านั้น ที่อีเมล [email protected] หรือ Line Official: @Experienceclub
 8. หากมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง โปรดติดต่อแจ้งพนักงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง, การแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการริบคะแนนทั้งจำนวน
คะแนนที่ใช้แลก 4,500 คะแนน ต่อ 2 ท่าน
สมาชิกเพิ่ม 2,250 คะแนน ต่อท่าน